Tag Archives: عکس آتش سوزی شاهین نجفی

تائید مرگ شاهین نجفی در آتش سوزی +خبر فوری (عکس)

  مرگ شاهین نجفی تایید شد همرا با عکس جسد سوخته شاهین نجفی ملعون را برای شناسایی به نزدیکان این خواننده مرتد نشان داده شد دقایقی پیش رسانه های المانی جسد سوخته شاهین نجفی ملعون را برای شناسایی به نزدیکان این خواننده مرتد نشان دادن که از طرف دوستان وی مورد تایید قرار گرفت و جسد وی شناسایی شد به …

Read More »