دانلود گلچین کامل مداحی های محرم از مداحان نامی و معروف

محرم تو را به یاد چه می اندازد؟ عاشورا، کربلا، تشنگی حسین (ع)، دسته ها، سینه زنی، تکیه، حسینیه، غذای نذری و… با آمدن محرم یاد حماسه ی حسین (ع) و یارانش جلوه گر می شود.

باز صدای نوحه جانان از این وادی به گوش می رسد و ناقوس جانها به لرزه می افتد آنگاه که با بالا رفتن دستهای حسینیان ،اشکهای زینب فرو می ریزد .
این چه سریست در کالبد هستی که با نام حسین و ناله بر مظلومیتش، تمام گناهان بخشوده می شود؟

دانلود-مجموعه-کامل-مداحی-های-محرم-1392-از-مداحان-نامی-و-معروف

آیا آزاده ای هست تا مرا یاری کند؟

کجاست آزادمرد دشت نینوا که ببیند آوای بلندش در طنین فریاد عزادارانش به گوش میرسد؟

حسینیان …
محرم با همه شور و نوایش  آمد …

هر که دارد هوس کربُ بلا بسم ا…

حاج منصور ارضی

دانلود صوت مداحی حاج منصور ارضی شب اول محرم ۱۳۹۲ – مسجد ارک تهران

——

دانلود صوت مداحی حاج منصور ارضی شب دوم محرم ۱۳۹۲ – مسجد ارک تهران

——

دانلود صوت مداحی حاج منصور ارضی شب سوم محرم ۱۳۹۲ – مسجد ارک تهران

——

دانلود صوت مداحی حاج منصور ارضی شب چهارم محرم ۱۳۹۲ – مسجد ارک تهران

——

دانلود صوت مداحی حاج منصور ارضی شب پنجم محرم ۱۳۹۲ – مسجد ارک تهران

——

دانلود صوت مداحی حاج منصور ارضی شب ششم محرم ۱۳۹۲ – مسجد ارک تهران

——

دانلود صوت مداحی حاج منصور ارضی شب هفتم محرم ۱۳۹۲ – مسجد ارک تهران

——

دانلود صوت مداحی حاج منصور ارضی شب هشتم محرم ۱۳۹۲ – مسجد ارک تهران – (به زودی)

——

دانلود صوت مداحی حاج منصور ارضی شب تاسوعا محرم ۱۳۹۲ – مسجد ارک تهران

——

دانلود صوت مداحی حاج منصور ارضی شب عاشورا محرم ۱۳۹۲ – مسجد ارک تهران

******************

سید مجید بنی فاطمه

دانلود صوت مداحی سید مجید بنی فاطمه شب اول محرم ۱۳۹۲ – ریحانة الحسین(س)

——

دانلود صوت مداحی سید مجید بنی فاطمه شب دوم محرم ۱۳۹۲ – ریحانة الحسین(س)

——

دانلود صوت مداحی سید مجید بنی فاطمه شب سوم محرم ۱۳۹۲ – ریحانة الحسین(س)

——

دانلود صوت مداحی سید مجید بنی فاطمه شب چهارم محرم ۱۳۹۲ – ریحانة الحسین(س)

——

دانلود صوت مداحی سید مجید بنی فاطمه شب پنجم محرم ۱۳۹۲ – ریحانة الحسین(س)

——

دانلود صوت مداحی سید مجید بنی فاطمه شب ششم محرم ۱۳۹۲ – ریحانة الحسین(س)

——

دانلود صوت مداحی سید مجید بنی فاطمه شب هفتم محرم ۱۳۹۲ – ریحانة الحسین(س)

——

دانلود صوت مداحی سید مجید بنی فاطمه شب هشتم محرم ۱۳۹۲ – ریحانة الحسین(س)

——

دانلود صوت مداحی سید مجید بنی فاطمه شب تاسوعا محرم ۱۳۹۲ – ریحانة الحسین(س)

——

دانلود صوت مداحی سید مجید بنی فاطمه شب عاشورا محرم ۱۳۹۲ – ریحانة الحسین(س)

——

دانلود صوت مداحی سید مجید بنی فاطمه شب شام غریبان محرم ۱۳۹۲ – ریحانة الحسین(س)

******************

حاج محمود کریمی

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی  شب اول محرم ۱۳۹۲ –  چیذر

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی شب اول محرم ۱۳۹۲ –  مسجد الهادی (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی شب دوم محرم ۱۳۹۲ –  چیذر

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی شب دوم محرم ۱۳۹۲ – مسجد الهادی (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی شب سوم محرم ۱۳۹۲ –  چیذر

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی شب سوم محرم ۱۳۹۲ – مسجد الهادی (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی شب چهارم محرم ۱۳۹۲ –  چیذر

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی شب چهارم محرم ۱۳۹۲ – مسجد الهادی (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی شب پنجم محرم ۱۳۹۲ –  چیذر

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی شب پنجم محرم ۱۳۹۲ – مسجد الهادی (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی شب ششم محرم ۱۳۹۲ –  چیذر

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی شب ششم محرم ۱۳۹۲ – مسجد الهادی (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی شب هفتم محرم ۱۳۹۲ –  چیذر

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی شب هفتم محرم ۱۳۹۲ – مسجد الهادی (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی شب هشتم محرم ۱۳۹۲ –  چیذر

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی شب هشتم محرم ۱۳۹۲ – مسجد الهادی (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی شب تاسوعا محرم تاسوعا ۱۳۹۲ –  چیذر

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی شب تاسوعا محرم تاسوعا ۱۳۹۲ – مسجد الهادی (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی روز تاسوعا محرم تاسوعا ۱۳۹۲ –  چیذر

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی شب عاشورا محرم تاسوعا ۱۳۹۲ – مسجد الهادی (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی روز عاشورا محرم عاشورا ۱۳۹۲ –  چیذر

دانلود صوت مداحی حاج محمود کریمی شام غریبان محرم عاشورا ۱۳۹۲ – مسجد الهادی (ع)

******************

سید مهدی میرداماد

دانلود صوت مداحی شب اول محرم ۱۳۹۲ – سید مهدی میرداماد – هیئت رزمندگان اسلام قم

——

دانلود صوت مداحی شب دوم محرم ۱۳۹۲ – سید مهدی میرداماد – هیئت رزمندگان اسلام قم

——

دانلود صوت مداحی شب سوم محرم ۱۳۹۲ – سید مهدی میرداماد – هیئت رزمندگان اسلام قم

——

دانلود صوت مداحی شب چهارم محرم ۱۳۹۲ – سید مهدی میرداماد – هیئت رزمندگان اسلام قم

——

دانلود صوت مداحی شب پنجم محرم ۱۳۹۲ – سید مهدی میرداماد – هیئت رزمندگان اسلام قم

——

دانلود صوت مداحی شب ششم محرم ۱۳۹۲ – سید مهدی میرداماد – هیئت رزمندگان اسلام قم

——

دانلود صوت مداحی شب هفتم محرم ۱۳۹۲ – سید مهدی میرداماد – هیئت رزمندگان اسلام قم

——

دانلود صوت مداحی شب هشتم محرم ۱۳۹۲ – سید مهدی میرداماد – هیئت رزمندگان اسلام قم

——

دانلود صوت مداحی شب تاسوعا محرم ۱۳۹۲ – سید مهدی میرداماد – هیئت رزمندگان اسلام قم

——

دانلود صوت مداحی شب عاشورا محرم ۱۳۹۲ – سید مهدی میرداماد – هیئت رزمندگان اسلام قم

——

دانلود صوت مداحی شب شام غریبان محرم ۱۳۹۲ – سید مهدی میرداماد – هیئت رزمندگان اسلام قم

******************

حاج سعید حدادیان

دانلود صوت مداحی حاج سعید حدادیان روز اول محرم ۱۳۹۲ – مهدیه امام حسن مجتبی(ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج سعید حدادیان روز دوم محرم ۱۳۹۲ – مهدیه امام حسن مجتبی(ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج سعید حدادیان روزسوم محرم ۱۳۹۲ – مهدیه امام حسن مجتبی(ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج سعید حدادیان روز چهارم محرم ۱۳۹۲ – مهدیه امام حسن مجتبی(ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج سعید حدادیان روز پنجم محرم ۱۳۹۲ – مهدیه امام حسن مجتبی(ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج سعید حدادیان روزششم محرم ۱۳۹۲ – مهدیه امام حسن مجتبی(ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج سعید حدادیان روزهفتم محرم ۱۳۹۲ – مهدیه امام حسن مجتبی(ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج سعید حدادیان روزهشتم محرم ۱۳۹۲ – مهدیه امام حسن مجتبی(ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج سعید حدادیان روز تاسوعا محرم ۱۳۹۲ – مهدیه امام حسن مجتبی(ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج سعید حدادیان روز عاشورا محرم ۱۳۹۲ – مهدیه امام حسن مجتبی(ع)

******************

حاج حسن خلج

دانلود صوت مداحی حاج حسن خلج شب اول محرم ۱۳۹۲ – مسجد حضرت امیر (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج حسن خلج شب دوم محرم ۱۳۹۲ – مسجد حضرت امیر (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج حسن خلج شب سوم محرم ۱۳۹۲ – مسجد حضرت امیر (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج حسن خلج شب چهارم محرم ۱۳۹۲ – مسجد حضرت امیر (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج حسن خلج شب پنجم محرم ۱۳۹۲ – مسجد حضرت امیر (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج حسن خلج شب ششم محرم ۱۳۹۲ – مسجد حضرت امیر (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج حسن خلج شب هفتم محرم ۱۳۹۲ – مسجد حضرت امیر (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج حسن خلج شب هشتم محرم ۱۳۹۲ – مسجد حضرت امیر (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج حسن خلج شب تاسوعا محرم ۱۳۹۲ – مسجد حضرت امیر (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج حسن خلج شب عاشورا محرم ۱۳۹۲ – مسجد حضرت امیر (ع)

——

دانلود صوت مداحی حاج حسن خلج ظهر عاشورا محرم ۱۳۹۲ – مسجد حضرت امیر (ع)

******************

حاج عبدالرضا هلالی

دانلود صوت مداحی عبدالرضا هلالی  شب اول محرم ۱۳۹۲ – هیئت الرضا

——

دانلود صوت مداحی عبدالرضا هلالی شب دوم محرم ۱۳۹۲ – هیئت الرضا

——

دانلود صوت مداحی عبدالرضا هلالی شب سوم محرم ۱۳۹۲ – هیئت الرضا

——

دانلود صوت مداحی عبدالرضا هلالی شب چهارم محرم ۱۳۹۲ – هیئت الرضا

——

دانلود صوت مداحی عبدالرضا هلالی شب پنجم محرم ۱۳۹۲ – هیئت الرضا

——

دانلود صوت مداحی عبدالرضا هلالی شب ششم محرم ۱۳۹۲ – هیئت الرضا

——

دانلود صوت مداحی عبدالرضا هلالی شب هفتم محرم ۱۳۹۲ – هیئت الرضا

——

دانلود صوت مداحی عبدالرضا هلالی شب هشتم محرم ۱۳۹۲ – هیئت الرضا

——

دانلود صوت مداحی عبدالرضا هلالی شب تاسوعا محرم ۱۳۹۲ – هیئت الرضا

——

دانلود صوت مداحی عبدالرضا هلالی شب عاشورا محرم ۱۳۹۲ – هیئت الرضا

——

دانلود صوت مداحی عبدالرضا هلالی غروب عاشورا محرم ۱۳۹۲ – هیئت الرضا

******************

حاج محمدرضا طاهری

دانلود صوت مداحی حاج محمدرضا طاهری شب اول محرم ۱۳۹۲ – حاج محمدرضا طاهری

——

دانلود صوت مداحی حاج محمدرضا طاهری  شب دوم محرم ۱۳۹۲ – حاج محمدرضا طاهری

——

دانلود صوت مداحی حاج محمدرضا طاهری شب سوم محرم ۱۳۹۲ – حاج محمدرضا طاهری

——

دانلود صوت مداحی حاج محمدرضا طاهری شب چهارم محرم ۱۳۹۲ – حاج محمدرضا طاهری

——

دانلود صوت مداحی حاج محمدرضا طاهری شب پنجم محرم ۱۳۹۲ – حاج محمدرضا طاهری

——

دانلود صوت مداحی حاج محمدرضا طاهری شب ششم محرم ۱۳۹۲ – حاج محمدرضا طاهری

——

دانلود صوت مداحی حاج محمدرضا طاهری شب هفتم محرم ۱۳۹۲ – حاج محمدرضا طاهری

——

دانلود صوت مداحی حاج محمدرضا طاهری شب هشتم محرم ۱۳۹۲ – حاج محمدرضا طاهری

——

دانلود صوت مداحی حاج محمدرضا طاهری شب تاسوعا محرم ۱۳۹۲ – حاج محمدرضا طاهری

——

دانلود صوت مداحی حاج محمدرضا طاهری ظهر تاسوعا محرم ۱۳۹۲ – حاج محمدرضا طاهری

——

دانلود صوت مداحی حاج محمدرضا طاهری شب عاشورا محرم ۱۳۹۲ – حاج محمدرضا طاهری

——

دانلود صوت مداحی حاج محمدرضا طاهری ظهر عاشورا محرم ۱۳۹۲ – حاج محمدرضا طاهری

——

دانلود صوت مداحی حاج محمدرضا طاهری شام غریبان محرم ۱۳۹۲ – حاج محمدرضا طاهری

******************

حاج میثم مطیعی

دانلود صوت مداحی حاج میثم مطیعی شب اول محرم ۱۳۹۲ – برادر میثم مطیعی

——

دانلود صوت مداحی حاج میثم مطیعی شب دوم محرم ۱۳۹۲ – برادر میثم مطیعی

——

دانلود صوت مداحی حاج میثم مطیعی شب سوم محرم ۱۳۹۲ – برادر میثم مطیعی

——

دانلود صوت مداحی حاج میثم مطیعی شب چهارم محرم ۱۳۹۲ – برادر میثم مطیعی

——

دانلود صوت مداحی حاج میثم مطیعی شب پنجم محرم ۱۳۹۲ – برادر میثم مطیعی

——

دانلود صوت مداحی حاج میثم مطیعی شب ششم محرم ۱۳۹۲ – برادر میثم مطیعی

—–

دانلود صوت مداحی حاج میثم مطیعی شب هفتم محرم ۱۳۹۲ – برادر میثم مطیعی

——

دانلود صوت مداحی حاج میثم مطیعی شب هشتم محرم ۱۳۹۲ – برادر میثم مطیعی

——

دانلود صوت مداحی حاج میثم مطیعی شب تاسوعا محرم ۱۳۹۲ – برادر میثم مطیعی

——

دانلود صوت مداحی حاج میثم مطیعی شب عاشورا محرم ۱۳۹۲ – برادر میثم مطیعی

——

دانلود صوت مداحی حاج میثم مطیعی شام غریبان محرم ۱۳۹۲ – برادر میثم مطیعی

******************

حاج علی قربانی

دانلود صوت مداحی شب اول محرم ۱۳۹۲ – حاج علی قربانی – عشاق الحسین

——

دانلود صوت مداحی شب دوم محرم ۱۳۹۲ – حاج علی قربانی – عشاق الحسین

——

دانلود صوت مداحی شب سوم محرم ۱۳۹۲ – حاج علی قربانی – عشاق الحسین (به زودی)

——

دانلود صوت مداحی شب چهارم محرم ۱۳۹۲ – حاج علی قربانی – عشاق الحسین

——

دانلود صوت مداحی شب پنجم محرم ۱۳۹۲ – حاج علی قربانی – عشاق الحسین

——

دانلود صوت مداحی شب ششم محرم ۱۳۹۲ – حاج علی قربانی – عشاق الحسین

——

دانلود صوت مداحی شب هفتم محرم ۱۳۹۲ – حاج علی قربانی – عشاق الحسین

——

دانلود صوت مداحی شب هشتم محرم ۱۳۹۲ – حاج علی قربانی – عشاق الحسین

——

دانلود صوت مداحی شب نهم محرم ۱۳۹۲ – حاج علی قربانی – عشاق الحسین (به زودی)

******************

کربلایی جواد مقدم

دانلود صوت مداحی شب اول محرم ۱۳۹۲ – کربلایی جواد مقدم – هیئت خادم الرضا قم

——

دانلود صوت مداحی شب دوم محرم ۱۳۹۲ – کربلایی جواد مقدم – هیئت خادم الرضا قم

——

دانلود صوت مداحی شب سوم محرم ۱۳۹۲ – کربلایی جواد مقدم – هیئت خادم الرضا قم

——

دانلود صوت مداحی شب چهارم محرم ۱۳۹۲ – کربلایی جواد مقدم – هیئت خادم الرضا قم

——

دانلود صوت مداحی شب پنجم محرم ۱۳۹۲ – کربلایی جواد مقدم – هیئت خادم الرضا قم

——

دانلود صوت مداحی شب ششم محرم ۱۳۹۲ – کربلایی جواد مقدم – هیئت خادم الرضا قم

——

دانلود صوت مداحی شب هفتم محرم ۱۳۹۲ – کربلایی جواد مقدم – هیئت خادم الرضا قم

——

دانلود صوت مداحی شب هشتم محرم ۱۳۹۲ – کربلایی جواد مقدم – هیئت خادم الرضا قم

——

دانلود صوت مداحی شب تاسوعا محرم ۱۳۹۲ – کربلایی جواد مقدم – هیئت خادم الرضا قم

——

دانلود صوت مداحی شب عاشورا محرم ۱۳۹۲ – کربلایی جواد مقدم – هیئت خادم الرضا قم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *